Welkom op natuurlijklicht.nl


Leaflik is it ljocht, en goed is it foar de eagen de sinne to oanskôgjen.

Pred 11:7

 

 

Of in de vertaling van de NBV: het licht is een genot. Wat een weldaad is het voor de ogen om de zon te zien.

Onder dit thema wil ik hiet graag wat laten zien van mijn fotografisch werk.  Fotografie is het vertalen van wat je om je heen ziet in een vorm en presentatie die aanspreekt. Voorwaarde is daarbij wel dat je zelf ook geraakt bent doordat wat je ziet. Daarin komen persoonlijke motieven naar voren zowel bij hem die laat zien en hen die gaan zien.

Voor mij ligt hier een sterke nadruk op natuur. Vanouds geboeid door vogels ben ik mij enkele jaren geleden ook gaan richten op het fotograferen ervan en niet alleen vogels, maar juist door  met een camera rond te lopen wordt je blik breder en ga je bewuster naar je omgeving kijken. In elk geval met meer neiging om ook te willen kennen en herkennen wat je ziet.

Fotografie betekent voor mij ook vastleggen. Het blijkt een heel handzaam middel om soorten te leren kennen. Je krijgt meer tijd om je waarnemingen te bestuderen. Ik hoop op deze site wel meer te laten zien dan alleen registratie. Zoeken naar een juiste lichtval een goede achtergrond en een aansprekende compositie zijn uiteraard heel belangrijk.

Ik ben geen beroepsfotograaf, mijn tijd is niet eindeloos. Toch kun je veel doen in de momenten die je krijgt. Het is dezelfde prediker die zegt: laat de mens van elke dag genieten. 

 

 

Jaap Blom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

V>